Jumat, 03 Juni 2011

PROFIL BANSER ( Barisan Ansor Serbaguna ) AJIBARANG

PROFIL BANSERNama                           :     Barisan Ansor Serba Guna disingkat BANSER
Sifat                    :    Tenaga inti Gerakan Pemuda Ansor sebagai kader penggerak, pengemban dan pengaman program-program sosial kemasyarakatan GP. Ansor.
Kedudukan                   :     Satuan Koordinasi Rayon ( Satkoryon ) Ajibarang Tingkat Kecamatan
Alamat Sekretariat        :     Curugawu – Pandansari RT 04 RW 05
                                            Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas 53163
Komandan Satkoryon   :     Wahab Isroni
Alamat                          :     Curugawu – Pandansari RT 04 RW 05  
                                            Kecamatan Ajibarang – Kabupaten Banyumas
Masa Khidmad             :     2011 – 2014
Aqidah                         :     Islam ’Ala Ahlussunah Wal Jamaah
Asas                             :     Pancasila
Tugas                      :     1.  Merencanakan, mempersiapkan dan mengamalkan cita-cita perjuangan GP. Ansor serta menyelamatkan hasil-hasil perjuangan yang dicapai
                                            2.   Melaksanakan program sosial kemasyarakatan dan program pembangunan yang berbentuk rintisan dan partisipasi
                                            3.   Membantu terselenggaranya SISHANKAMRATA di lingkungan GP. Ansor dan lingkungan sekitarnya